Kontakt

Z członkami zespołu LuaGL kontakt bezpośredni poprzez profile na http://sourceforge.net .

Kontakt po polsku i angielsku:
Grzegorz Wierzowiecki

Kontakt po portugalsku i angielsku:
Fabio Wanderley Guerra
Cleyde Marlyse de Andrade

Kontakt z innymi członkami społeczności poprzez fourm społeczności LuaGL - zawiera również

sekcję polsko języczną

.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.